ПРОДУКТИ ()

Връщане и замяна

 

ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ, РЕКЛАМАЦИИ И ЗАМЯНА (ВИЖ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 В КРАЯ НА ТЕКСТА)

 

Замяна на продукта с друг от същия вид или за друг продукт


В случай, че желае да замени поръчана и получена стока или желае друг продукт, клиентът има възможност да замени закупената стока в срок до 14 дни от получаването ѝ. Върнатата стока трябва да е с фабрично поставените етикети, в добър търговски вид, да не е използвана и/или изпробвана. Към пратката трябва да бъдат приложени: Касова бележка или фактура и формуляр за връщане, рекламации, и замяна. В случай на замяна или отказ от поръчката, клиентът заплаща куриерската услуга към „АВТО К-2” ЕООД.
Клиентът има право да замени закупена стока с избран продукт/и от магазина, като във формуляра трябва да отбележи желания от него продукт/и. Когато клиент иска да замени стока с друга, по-скъпа от тази, която връща, „АВТО К-2” ЕООД  приспада първоначално заплатената от клиента сума за продукт/и и информира клиента за размера на крайното доплащане.

МОЛЯ при желание за замяна НЕ ПРАВЕТЕ НОВА ПОРЪЧКА ПРЕЗ САЙТА!

Всички въпроси, свързани със замяната и стойностите на продуктите, могат да бъдат доуточнени чрез имейл или на телефон: +359 888 806 784

Ако не бъдат спазени описаните условия, замяната няма да може да бъде извършена!

Отказ от поръчка

Клиентите на онлайн магазин „АВТО К-2” ЕООД  могат в 14-дневен срок от датата на получаване да върнат закупена стока. Към пратката трябва да бъдат приложени: касова бележка или фактура и формуляр за връщане, рекламации и замяна. При отказ от сключен договор върнатата стока трябва да е с фабрично поставените етикети, с неразпечатана опаковка, в добър търговски вид, да не е използвана и/или изпробвана. Към пратката трябва да бъдат приложени получените с нея документи: касов бон или фактура, както и попълнен формуляр за връщане, рекламации и замяна. В случай на замяна или отказ от поръчката, клиентът заплаща куриерската услуга към „АВТО К-2” ЕООД.
Стойността на върнатата стока се възстановява по реда на разпоредбите на чл.54 и следващите от ЗЗП, моля оставяйте коректен IBAN за по-бързо обслужване.

Рекламации

Рекламации могат да бъдат предявени в случай на: констатирани производствени дефекти на стоката, изпратена грешна стока, различна от поръчаната. Рекламации за повредена по време на транспорта стока, се разглеждат само въз основа на протокол за рекламация, изготвен в присъствието на куриера. В случаите на рекламация Купувача поема за негова сметка стойността на куриерските услуги. Моля преди да изпратите пратка към нас се свързвайте с наш оператор, за да уточните начинът на връщане в случай на рекламация. Рекламации се приемат по реда описан в чл.122 и следващите от ЗЗП.

Всички върнати стоки към „АВТО К-2” ЕООД трябва да бъдат обезопасени от повреждане по време на транспорта, към тях да бъдат приложени: попълнен формуляр за връщане, рекламации и замяна, както придружаващите доставката до клиента документи, издадени от  „АВТО К-2” ЕООД /касов бон, фактура, стокова разписка/. Стоките, окомплектовани с посочените документи, следва да бъдат изпратени на адрес:


„АВТО К-2” ЕООД

България, гр. Горна Оряховица, ул. „Генерал Гурко“ № 13, вх.б, ет.3, ап.9

Телефон: +359 888 806 784

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

 

ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ, РЕКЛАМАЦИИ И ЗАМЯНА

 До „АВТО К-2” ЕООД с ЕИК 203323110

гр. Горна Оряховица, ул. „Генерал Гурко“ № 13, вх.Б, ет.3, ап.9, телефон: 0618/6-40-50

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

Причините за връщането на стоката са следните: ……………………………………

Моля стоката да бъде заменена с друга от същия вид: ДА/НЕ

Моля стоката да бъде заменена със следния артикул: ………………………………….

Моля подлежащите на възстановяване заплатени от мен суми, да ми върнат преведени по следната банкова сметка:

IBAN сметка: ………………………………………………………………….; SWIFT BIC код: …………………………

ПРИЛАГАМ:

КАСОВ БОН за заплатена стойност на стоката, чиято замяна искам;

Фактура /в случай, че за връщаната стока е била издадена такава/;

Стокова разписка /в случай, че е била издадена такава/.

        

 ............                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

 Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя.