ПРОДУКТИ ()

Връщане и замяна

 

Политика за връщане

Важно: ако продуктът отговаря на описанието, но има технически проблем, моля, следвайте стъпките, описани в таб „Гаранционни условия“. Ако сте получили продукт, който не съответства на описанието, или сте получили грешен продукт, моля, свържете се с търговеца на имейл: avtok2-e@abv.bg или тел. 0895461550.

Ако сте получили функциониращ продукт, отговарящ на описанието, но желаете да се възползвате от правото си да го върнете в рамките на 14дни, моля, следвайте стъпките по-долу.

1.Изпратете следните данни на имейл avtok2-e@abv.bg:

- Номер на поръчка

- Дата на получаване на продукта

- Имена на клиент

- Телефон за връзка

- Тип и номер на платежния документ (касова бележка, фактура, разписка от куриер за пощенски паричен превод)

- Посочите причина за връщане

  1. Ако желаете да се свържете с представител на Авто К-2 ЕООД по телефона, номерът за връзка е 0895461550.

Моля, осъществете връзка с търговеца, преди да изпратите продукта обратно към него. 

  1. След потвърждение от търговеца, изпратете продукта на адрес:

Получател: Авто К-2 ЕООД

Адрес: гр. Горна Оряховица ул. Странджа No13А

Тел.: 0895461550

Предпочитан куриер: ЕКОНТ

Моля, имайте предвид, че транспортните разходи за връщане на продукта са за Ваша сметка.

Полезна информация:

Потребителят има право, съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, да се откаже от получената стока в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на стоката, без да дължи обезщетение или неустойка. В този случай Авто К-2 ЕООД ще възстанови на потребителя заплатените от него суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно чл. 55, ал. 6 от Закона за защита на потребителите.

Потребителят е длъжен да съхранява получените от Авто К-2 ЕООД стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. За да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката, към тях трябва да бъде добавена касова бележка, фактура, разписка от куриер за пощенски паричен превод  получени при доставката на продуктите.Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия. Авто К-2 ЕООД остава в правото си да задържи до 20% от стойноста на продукта ако той е бил използван, след съгласуване с клиента.

В случай на дефект, който е установен след получаването на продукта, клиентът го връща за сметка на търговеца който тества продукта и установява причините за дефекта , при фабричен дефект продукта се ремонтира и връща за сметка на търговеца при дефект по вина на клиента същия се уведомява за цената на ремонта и при съгласие от негова страна се ремонтира и изпраща за сметка на клиента като сумата за куриерската услуга е в двете посоки .При установяване на фабричен дефект и невъзможност на ремонт на продукта търговеца изпраща нов продукт ,транспортните разходи са за сметка на Авто К-2 ЕООД.

При връщане на закупена стока по желание на клиента съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, транспортните разходи са за сметка на клиента.

Ако установите при самото получаване на стока, че тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране, или има липси,не съответства на продукта отпоръчката то рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриера. В този случай, моля, незабавно се свържете с нас и/или откажете да приемете стоката. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковка й. В случай че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията може да се счете за недействителна.

 

ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ, РЕКЛАМАЦИИ И ЗАМЯНА (ВИЖ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 В КРАЯ НА ТЕКСТА)

 

Замяна на продукта с друг от същия вид или за друг продукт


В случай, че желае да замени поръчана и получена стока или желае друг продукт, клиентът има възможност да замени закупената стока в срок до 14 дни от получаването ѝ. Върнатата стока трябва да е с фабрично поставените етикети, в добър търговски вид, да не е използвана и/или изпробвана. Към пратката трябва да бъдат приложени: Касова бележка или фактура и формуляр за връщане, рекламации, и замяна. В случай на замяна или отказ от поръчката, клиентът заплаща куриерската услуга към „АВТО К-2” ЕООД.При съгласие с искането за връщане на стоката от стойноста на продукта продавача „АВТО К-2” ЕООД удържа до 20% и куриерската услуга е за сметка на купувача.
Клиентът има право да замени закупена стока с избран продукт/и от магазина, като във формуляра трябва да отбележи желания от него продукт/и. Когато клиент иска да замени стока с друга, по-скъпа от тази, която връща, „АВТО К-2” ЕООД  приспада първоначално заплатената от клиента сума за продукт/и и информира клиента за размера на крайното доплащане.

МОЛЯ при желание за замяна НЕ ПРАВЕТЕ НОВА ПОРЪЧКА ПРЕЗ САЙТА!

Всички въпроси, свързани със замяната и стойностите на продуктите, могат да бъдат доуточнени чрез имейл или на телефон: +359 895461550

Ако не бъдат спазени описаните условия, замяната няма да може да бъде извършена!

Отказ от поръчка

Клиентите на онлайн магазин „АВТО К-2” ЕООД  могат в 14-дневен срок от датата на получаване да върнат закупена стока. Към пратката трябва да бъдат приложени: касова бележка или фактура и формуляр за връщане, рекламации и замяна. При отказ от сключен договор върнатата стока трябва да е с фабрично поставените етикети, с неразпечатана опаковка, в изряден търговски вид, да не е използвана и/или изпробвана да е работеща. Към пратката трябва да бъдат приложени получените с нея документи: касов бон или фактура, както и попълнен формуляр за връщане, рекламации и замяна. В случай на замяна или отказ от поръчката, клиентът заплаща куриерската услуга към „АВТО К-2” ЕООД.
Стойността на върнатата стока се възстановява по реда на разпоредбите на чл.54 и следващите от ЗЗП, моля оставяйте коректен IBAN за по-бързо обслужване.

Рекламации

Рекламации могат да бъдат предявени в случай на: констатирани производствени дефекти на стоката, изпратена грешна стока, различна от поръчаната. Рекламации за повредена по време на транспорта стока, се разглеждат само въз основа на протокол за рекламация, изготвен в присъствието на куриера. В случаите на рекламация Купувача поема за негова сметка стойността на куриерските услуги. Моля преди да изпратите пратка към нас се свързвайте с наш оператор, за да уточните начинът на връщане в случай на рекламация. Рекламации се приемат по реда описан в чл.122 и следващите от ЗЗП.

Всички върнати стоки към „АВТО К-2” ЕООД трябва да бъдат обезопасени от повреждане по време на транспорта, към тях да бъдат приложени: попълнен формуляр за връщане, рекламации и замяна, както придружаващите доставката до клиента документи, издадени от  „АВТО К-2” ЕООД /касов бон, фактура, стокова разписка/. Стоките, окомплектовани с посочените документи, следва да бъдат изпратени на адрес:


„АВТО К-2” ЕООД

България, гр. Горна Оряховица, ул. Странджа № 13а,

Телефон: +359 895461550

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ, РЕКЛАМАЦИИ И ЗАМЯНА

 До „АВТО К-2” ЕООД с ЕИК 203323110

гр. Горна Оряховица п.к. 5100, ул. „Странджа“ № 13, телефон: 0895 461 550

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

........................................................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на дата: ........................       № на поръчката: ......................

Стоката е получена от потребителя на дата: …………………………….

№ на товарителницата: …………………………   Име на куриера: …………………

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

................................... /Телефон за връзка с потребителя/

Причините за връщането на стоката са следните: ……………………………………

Моля стоката да бъде заменена с друга от същия вид:   ДА / НЕ

Моля стоката да бъде заменена със следния артикул: .................................

……………………………………………………………………………………….

Моля подлежащите на възстановяване заплатени от мен суми, да ми се върнат с банков превод по следната банкова сметка:

IBAN сметка: ……………………………………………….; SWIFT BIC код: ……………

ПРИЛАГАМ:

- КАСОВ БОН за заплатена стойност на стоката, чиято замяна искам;

- Фактура /в случай, че за връщаната стока е била издадена такава/;

- Стокова разписка /в случай, че е била издадена такава/.

        

...................                                                      ..................................

/Дата/                                                             /Подпис на потребителя/

 Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя.